Berita & Artikel

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Omnibus Law

Article

Rancangan Undang-Undang…

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk membangun masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai…

Tuesday, 20 October 2020

Konsekuensi Hukum Hoaks

Article

Konsekuensi Hukum Hoaks

Dewasa ini hoax menjadi perbincangan dalam masyarakat. Kata hoax muncul…

Friday, 16 November 2018